• A2 - B2,  children A1

    Mother’s Day reading PAST SIMPLE pdf

    Mother’s Day reading PAST SIMPLE pdf „I MOTHER a beautiful frog. It was green and yellow and it MOTHER big, red eyes.” Uwielbiam czytanki ze słówkiem do zastąpienia zamiast z lukami 😀 Z okazji dnia mamy mam dla Was czytankę 'A unique Mother’s Day’ w PDF. Do czytanki stworzyłam 6 pytań otwartych oraz zadanie „z lukami” do uzupełnienia odpowiednim czasownikiem w czasie przeszłym. 🙂 Kartę pracy pobierzecie za darmo…>>> O TUTAJ <<< Happy Mother’s Day! <3 Agnes